Skal du innrede en fabrikk for første gang

Skal du innrede en fabrikk for første gang er det mage ting du skal tenke på, men det som kanskje er den aller første er produksjonsutstyr.

Det er nemlig en av de tingene som virkelig danner rammen rundt produksjonen din. Både lokalene dine og utstyret ditt er de bærende elementene i produksjonen. Det er de tingene som gjør deg klar til å gå videre. Klar til å ta imot råvarer. Klar til å bakke kunder. Klar til å ansette folk til å jobbe for deg.

Det er der du skal starte. Når man har etablert rammen er det masse andre ting man skal tenke på, men nå er det rammen vi skal snakke om. Og i Norge er vi så heldige at vi har masse lokal produksjon av utstyr fra leverandører som for eksempel https://volf.no/ og det gjør at vi har mulighet til å gjøre produksjonen mye mer personlig og tilpasset enn man kanskje hadde kunnet ellers.

Når man skal innrede en hel produksjon kan det være smart å få noen på befaring som kan rådgi om hvordan man skal bygge det opp, hvordan det skal innredes, og hvilke maskiner og hvilke ansatte det er man har behov for til hvilke funksjoner.

Be om veiledning og end opp med den beste løsningen

Det kan godt hende at du har godt styr på produksjonen din, ideen din og det du ønsker å oppnå, men når det kommer til selve utstyret er det skikkelig smart å be noen som er gode og erfarne fagfolk på området om å komme med input i forhold til hva som vil være den beste løsningen.

Det kan for eksempel være i forhold til hvilken sammensetning av utstyr som er den mest optimale til den produksjonen man skal ha opp å stå, og som vil gi det beste resultatet i flow.

Roboter tar over mye av jobbene til mennesker

Roboter tar over mye av jobbene til mennesker

Potensielle ulemper ved automatisering

Automasjon blir generelt sett på som en god ting. Dette er fordi automatisering øker effektiviteten til ikke bare prosessen den tar over fra manuell arbeidskraft, men også i hele produksjonsprosessen. Å ta over de mer monotone delene av produksjonsutstyr og lar arbeidere fokusere på de mer kompliserte delene som maskiner ikke er i stand til å hjelpe til i. Imidlertid er ingenting perfekt og automatisering er intet unntak fra det.

En av de største bekymringene rundt automatisering er potensialet til å resultere i massearbeidsløshet. Bekymringen er at hvis automatisering skjer for raskt eller er konsentrert i noen få bransjer, kan resultatet være at en rekke arbeidere kan ha det vanskelig å finne en jobb som de fremdeles er kvalifiserte til å gjøre som ennå ikke er automatisert. Dette kan potensielt føre til sosial uro hvis arbeidere føler at de har mistet sin stolthet som var tett knyttet til jobbene sine.

Omstillingen tar tid

Et av problemene med automatisering er at det først starter i bare noen få bransjer som naturlig er mer utsatt for den slags fenomen. Dette gjelder spesielt i visse undersektorer av produksjon som har mange deler i sin produksjonslinje som er ekstremt rutinemessige og derfor lett blir overtatt av en maskin. Selv om det kan opprettes nye jobber for å fylle ut disse hullene, kan det ta litt tid å skje.

I mellomtiden sitter arbeiderne en stund fast i en stilling som kan føle seg motløs fordi de ikke kan finne en jobb som krever deres ferdighetssett, og disse menneskene kan være nødt til å nøye seg med noe de føler er under deres evne som bidrar til de negative følelsene. Til syvende og sist er automatisering noe som må gjennomgås nøye, ikke bare når det gjelder kortsiktig profitt, men også de langsiktige konsekvensene for samfunnet.