Roboter tar over mye av jobbene til mennesker

29 oktober 2019
Mathias Bjelland
Roboter tar over mye av jobbene til mennesker

Potensielle ulemper ved automatisering

Automasjon blir generelt sett på som en god ting. Dette er fordi automatisering øker effektiviteten til ikke bare prosessen den tar over fra manuell arbeidskraft, men også i hele produksjonsprosessen. Å ta over de mer monotone delene av produksjonsutstyr og lar arbeidere fokusere på de mer kompliserte delene som maskiner ikke er i stand til å hjelpe til i. Imidlertid er ingenting perfekt og automatisering er intet unntak fra det.

En av de største bekymringene rundt automatisering er potensialet til å resultere i massearbeidsløshet. Bekymringen er at hvis automatisering skjer for raskt eller er konsentrert i noen få bransjer, kan resultatet være at en rekke arbeidere kan ha det vanskelig å finne en jobb som de fremdeles er kvalifiserte til å gjøre som ennå ikke er automatisert. Dette kan potensielt føre til sosial uro hvis arbeidere føler at de har mistet sin stolthet som var tett knyttet til jobbene sine.

Omstillingen tar tid

Et av problemene med automatisering er at det først starter i bare noen få bransjer som naturlig er mer utsatt for den slags fenomen. Dette gjelder spesielt i visse undersektorer av produksjon som har mange deler i sin produksjonslinje som er ekstremt rutinemessige og derfor lett blir overtatt av en maskin. Selv om det kan opprettes nye jobber for å fylle ut disse hullene, kan det ta litt tid å skje.

I mellomtiden sitter arbeiderne en stund fast i en stilling som kan føle seg motløs fordi de ikke kan finne en jobb som krever deres ferdighetssett, og disse menneskene kan være nødt til å nøye seg med noe de føler er under deres evne som bidrar til de negative følelsene. Til syvende og sist er automatisering noe som må gjennomgås nøye, ikke bare når det gjelder kortsiktig profitt, men også de langsiktige konsekvensene for samfunnet.

Flere nyheter